Audis historie

August Horch 01Audis historie begynner helt tilbake i 1899 da August Horch (lenke til Wikipedia) startet selskapet A. Horch & Cie.

August Horch ble født 12. Oktober 1868 i Winnigen i Frankrike. August Horch var opprinnelig smed, men utdannet seg etter hvert til maskiningeniør ved universitetet i Mittweida.
Etter utdannelsen jobbet han en stund med skipsbygging før han i 1896 begynte hos Karl Benz, en annen og kanskje mer kjent pinoeer innenfor bilindustrien.

Etter noen år hos Karl Benz startet han sitt eget selskap, A. Horch & Cie. 14. November 1899. Selskapet ble startet i Ehrenfeld, men flyttet til Reichenbach i 1902 og deretter til Zwickau i 1904. Samtidig som flytting til Zwickau ble firmaet omdannet til aksjeselskap og fikk navnet August Horch & Cie. Motorwagenwerke AG.

Etter interne uoverenstemmelser med styret forlot August Horch selskapet i 1909 for å begynne på nytt.

Det nye selskapet fikk navnet August Horch Automobil-Werke GmbH, men siden "Horch" allerede var et registrert varemerke fikk han ikke lov til å bruke det. Horch og hans nye partnere måtte finne et annet navn og 25. April 1910 ble Audi Automobilwerke GmbH Zwickau registrert. I 1915 endret de navnet til Audiwerke AG Zwickau.

Bakgrunnen for navnet Audi er kort og godt at "horch" betyr "hør" eller "lytte" på tysk, og "audi" er den latinske imperative formen av ordet. Sønnen til en av forretningspartnerene overhørte samtalen mens hans gjorde hjemmelekser i latin og han foreslo navnet.

August Horch forlot selskapet i 1920 og flyttet til Berlin hvor han blant annet jobbet for transportdepartementet. Han var også styremedlem i Auto Union i tillegg til at han fikk gitt ut boken "Ich Baute Autos" (Jeg bygde biler) i 1937.

August Horch døde 3. Februar 1951.